Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Inschrijven 2023-01-16T11:38:53+00:00

Inschrijven

Wijzigingen

Geef deze per mail door aan klantcontact@krummelhuizen.nl.

Opzeggen

Opzeggen kan door het sturen van een mail aan klantcontact@krummelhuizen.nl

Opzeggen van de tussenschoolse opvang van Krummel kan per iedere dag van de maand, er geldt geen opzegtermijn.

Inschrijven

Alle kinderen van de Flevoschool en Dr. Maria Montessorischool zijn welkom. Er is geen wachtlijst. Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier op de website van Ouderportaal.

>> Inschrijven